OCHORNA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Nikolina Skowron, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 4fit catering dietetyczny Nikolina Skowron, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Zebrzydowicka 34 44-217 Rybnik, NIP:6422989315.
2. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zmianami),
3. Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych,
4. Przy składaniu zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez serwis może uniemożliwiać świadczenie usług. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych,
5. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Powyższe czynności Klient może wykonać poprzez pocztę elektroniczną
e-mail,
6. Serwis Internetowy korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.
 

ul. Zebrzydowicka 34,
44-217 Rybnik

+48 511 989 025

Pon - Pt  10:00 - 17:00
Sob  10:00 - 13:00

rybnik4fit@gmail.com
Google Play download AppStore download